11.jpg

Pagdadalubhasa sa Mga Pagbabago sa Pagbebenta, Pagbili, at Pag-aayos ng Bahay
Direktang Pagtatrabaho sa Komunidad ng Pilipino sa buong Jacksonville kasama ang lahat ng kanilang mga pangangailangan sa real estate at konstruksiyon.

- Specializing in Home Selling, Buying, and Construction Renovations -
- Working Directly with the Filipino Community throughout Jacksonville with all their real estate and construction needs. -

"MAGANDANG BUHAY PAG MAY SARILING BAHAY"

Sa isang perpektong mundo, ano ang gusto mong makamit? Maging ito’y sa istruktura, functional man o may kaugnayan sa estilo, gamitin kung ano man ang mayroon ka  at unahin ang nasa iyong listahan. Ito ay hindi lamang makatulong sa iyo na bumalangkas ng iyong plano sa pagkukumpuni, makakatulong din ito sa iyo na gumuhit ng iyong badyet.

Ang pagbili, pagtatayo o pag-redo ng isang bahay ay nangangailangan ng isang malaking pamumuhunan. Kailangang magplano nang maaga sa pananalapi. Bilang isang Asian-American na mamamayan na matatagpuan sa Jacksonville, nais ni Scott na tulungan ang kanyang kapwa mga kaibigan sa Asia, lalo na ang pamayanang Pilipino, na makamit at mabuhay nang may kaginhawahan at kaginhawahan ng malusog na pamumuhay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng parehong kaginhawaan na mayroon ang Pilipinas.

Maaari kang mabuhay sa estilo mula sa ginhawa ng iyong tahanan. Kung kailangan nito sa Renovate ito ay dapat na maging Scott. Kayang gawin ni Scott na mapaganda ang iyong tahanan at mapabuti ang halaga at sa kabutihan, kasiyahan at isang garantisadong pamumuhunan ay tiyak na magiging maganda’t malaki ang kabayaran. Tutulungan ka niya na bumili ng bahay na perpekto para sa iyo at sa iyong pamilya.

Maliit na bagay lumalaki sa pagbili ng magandang bahay ka-akibat ay magandang presyo. Ito ang paglagakan ng iyong oras at pera. Isipin mo lang kung anong magagawa ni Scott para sayo.

Para sa anumang mga katanungan, katanungan o alalahanin, huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin sa:

904-746-0050 or email us at scott@devorecapital.com


"GOOD HOME COMES WITH GREAT LIVES"

In an ideal world, what do you want to achieve? Be it structural, functional or style related, work out what the must-haves are and prioritize your list. This will not only help you formulate your renovation plan, it will also help you draw up your budget.

Buying, building or redoing a home entails a huge investment. One needs to plan the finances early on. As an Asian-American citizen located in Jacksonville, Scott wants to help his fellow Asian friends, especially the Filipino community, achieve and live a lifestyle with comfort and the convenience of healthy living by providing them with the same comforts that The Philippines have. Let Scott help you find your dream home and he’ll walk you through every step of the way on the process of purchasing your new family dwelling. Ever consider buying a fixer-upper home and customizing it like you see done on your favorite TV show? Let Scott help you with this as this is one of his specialty areas.

You can live in style from the comfort of your home.  If it needs to Renovate it’s got to be Scott. Scott can upgrade the look of your home through a custom renovation that improves the value and in return, satisfaction and a guaranteed investment will surely be worth the pay off. For those looking to purchase a home, Scott will help you buy a home that is perfect for you and your family’s wants and needs.

Little things mean a lot when it comes to a selling home and getting a great price, if everything counts and you have only so much time and money to invest. Think what Scott can do for you; let him do the talking and walking. Reclaim your investment in a quality house that never goes out of style.

For any questions, inquiries or concerns, feel free to reach us at

904-746-0050 or email us at scott@devorecapital.com